Ivan Pinkava
Fotograf

Jedním z našich předních a velmi vážených klientů je doma i v zahraničí uznávaný fotograf Ivan Pinkava, se kterým Pictoart velmi rád spolupracuje. „Tvorba Ivana Pinkavy (1961) je dlouhodobě ukotvena v médiu klasické fotografie, kde si vytvořil renomé přesahující českou uměleckou scénu. Svůj svébytný vizuální jazyk postavil již v devadesátých letech na analogové černobílé fotografii oscilující mezi reprezentací lidské postavy a později nefigurativní tvorbou. Fotografie z nejnovějšího období inklinují k vizuální i obsahové čistotě. Autor po téměř třiceti letech kontinuální práce s klasickou černobílou analogovou fotografií přešel i k její digitální a barevné formě. Konstantním leitmotivem díla Ivana Pinkavy je reflexe vizuálního dědictví evropské kultury, introspekce psychických procesů našeho nitra a vyrovnávání se s lidskou konečností. Ivan Pinkava vydal tři autorské monografie. Jeho fotografie byly publikovány v mnoha českých i zahraničních publikacích a svými pracemi je zastoupený v mnoha veřejných i soukromých uměleckých sbírkách a muzeích, například v Národní galerii v Praze, v The Museum of Fine Arts, Houston, v Maison Européen de la Photographie v Paříži, nebo ve Victoria and Albert Museum v Londýně.“ Autorem textu o Ivanu Pinkavovi je Jan Dotřel, kurátor (s laskavým svolením zkráceno z textu katalogu Dvojná vazba, 2020).

Více o jeho tvorbě si můžete přečíst zde: http://www.ivanpinkava.com

 • PICTOART: Poslední dva roky byly velmi těžké pro umělce – malíře, výtvarníky, kurátory i fotografy, ale i pro tiskárny a rámařství, většina velkých akcí se rušila, byly omezené počty návštěv na výstavách a lidé seděli většinou spíše doma. Jak jste tuto obtížnou dobu zvládl a co bylo nejtěžší nebo naopak vás někam posunulo v tvorbě či jinak?
  Nemyslím si, že by moje práce byla nějak ovlivňována těmito vnějšími faktory. Co ovšem mne zasáhlo, asi ovšem stejně jako kdekoho, bylo rušení a uzavírání výstav. V tomto smyslu se mi zmařilo mnoho vynaložené práce i investovaných financí. Díky volnému času jsem mohl dát do pořádku mnoho restů, ale pro mou tvorbu je takový klid spíše kontraproduktivní. Přestanu umět volný čas využívat. Asi jistou míru stresu k práci potřebuju.
 • PICTOART: Na jakém projektu aktuálně pracujete?
  Nepracuji vlastně nikdy na projektech. Ani nemám ten termín moc rád ve spojení s uměním. Postupně posouvám svou práci stejně jako vždy, občas se něco povede, občas to moc nejde. Připravuji nějaké plánované výstavy, občasně se dostanu k fotografování.
 • PICTOART: Mohu se zeptat, jak spolupráce s Pictoartem/Pictoprintem začala? Kde a jak jste se o nás dozvěděl?
  Vlastně už ani nevím, kde jsem na vás narazil. Možná jsem potřeboval vytisknout něco, co souviselo s mou prací pro Národní divadlo v Brně. A odtud se pak rozvinula naše spolupráce do dnešní podoby, tedy do tisků mých volných fotografií.
 • PICTOART: Jaké produkty u nás nejčastěji nakupujete a jak je využíváte?
  Výhradně se jedná o tisk mých originálů pro výstavy a pro sběratele, a také o jejich kompletaci na hliník.
 • PICTOART: Je něco, co vám jinde třeba nenabídli a u Pictoartu/Pictoprintu jste to našel?
  Musím poctivě přiznat, že stejné služby, i ve stejné srovnatelné kvalitě jsem dlouhodobě využíval v brněnské Fotografiks, s nimiž jsem dlouhodobě ke své velké spokojenosti spolupracoval. To, že jsem je nakonec „zradil“, bylo způsobené především tou vzdáleností, která prostě pro praktický provoz pro mne byla složitá a poněkud drahá. Přesto mne to mrzí, především pak i kvůli tamním navázaným přátelským vztahům a vzájemné lidské chemii. Co se týká kvality služeb, tak PictoArt mi samozřejmě nabízí srovnatelnou péči i kvalitu, a především praktičtější dostupnost.
 • PICTOART: Kdybyste mohl, doporučil byste naši společnost dalším umělcům?
  Skoro se mi nechce doporučovat, bojím se, že pak na mne nebudete mít tolik času!!!! A já vždycky vyžaduji trochu víc péče než běžný zákazník z ulice… To ale berte jako žert. Samozřejmě vás rád na základě své spokojenosti doporučím, což jsem mimochodem již mnohokrát směrem ke svým kolegům udělal, mimo jiné i kvůli ochotě a také pocitu odpovědnosti, kterou vůči zákazníkům umíte prokazovat, když se například objeví nějaké potíže.
 • PICTOART: Moc děkujeme za rozhovor i milá slova na naši adresu a těšíme se na další spolupráci!

Profesní web:
http://www.ivanpinkava.com

Sociální sítě:

https://www.instagram.com/ivanpinkava/

©Tereza Boehmová

Naši spokojení zákazníci mluví o spolupráci s PICTOARTem

Přečtěte si všechna doporučení